Käyttöehdot

Käyttöehdot

 1. Johdanto: Freemeteo on sääraportteihin keskittynyt www-sivusto. Se tuottaa sääennusteita sekä niihin liittyviä palveluita, esimerkiksi henkilökohtaisia sääennusteita ja -varoituksia, sähköpostitse sivuston käyttäjälle. Sivustoon pääsy on tällä hetkellä ilmainen kaikille käyttäjille. Freemeteo pidättää kuitenkin oikeuden veloittaa tulevaisuudessa sivustoon pääsystä ja sivustolla tuotetuista palveluista. Tässä tapauksessa Freemeteo ilmoittaa asiasta etukäteen kaikille rekisteröityneille käyttäjille tarjoten heille mahdollisuutta liittyä Freemeteoon. Täten Freemeteo pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa, korjata tai keskeyttää sivuston minkä tahansa muodon tai ominaisuuden, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen sisältöön, sivuston käyttötunteihin sekä laitteistoon, joka tarvitaan sivustoon pääsemiseksi tai sen käyttämiseksi.

 2. Τekijänoikeus: Sivusto sisältää tekijänoikeusaineistoa, tavaramerkkejä ja muuta luottamuksellista tietoa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tekstiin, ohjelmistoon, valokuviin sekä grafiikkaan. Freemeteo on sivuston sisältämän aineiston yksinomistaja, ja sillä on sekä sivuston älyllisen omaisuuden että muun omaisuuden oikeudet. Täten kaikki oikeudet pidätetään. Sivuston käyttäjän on kiellettyä myydä, kopioida, muuttaa, jäljentää, julkaista, ladata, lähettää tai levittää osittain tai kokonaan Freemeteon aineistoa ilman Freemeteon kirjallista ennakkolupaa. Tämä ei koske sivuston osasta luotua, ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua varmuuskopiota, jossa on maininta sen alkuperästä.

 3. Vastuuvapauslauseke:
  A. Käyttäjä hyväksyy, että hän käyttää Freemeteota omasta aloitteestaan, ja että hänellä on siksi vastuu sivuston käyttämisestä. Freemeteo, sen sisaryhtiöt tai sen palveluiden tuottajat eivät takaa, että sivustoa ei keskeytetä, siinä ei esiinny virheitä tai jokin siinä esiintyvä virhe korjataan. Tämän lisäksi Freemeteo ei vastaa mistään sivuston käyttämisestä aiheutuvasta seurauksesta, sivustolta hankitusta tiedosta, koskien erityisesti sen virheettömyyttä tai luotettavuutta, tai sivustolla annetusta palvelusta.
  B. Freemeteon tiedot ja palvelut toimitetaan “sellaisenaan” ilman mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta, takuita Freemeteon välityksellä tuotetuista omistusoikeuksista, tiedoista, palveluista tai tuotteista tai mukaan lukien epäsuora takuu kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta.
  C. Käyttäjän ei tule tulkita Freemeteon sivuston sisältämää tietoa ohjeeksi, yllytykseksi toimintaan tai tietyksi teoksi. Freemeteo ei vastaa käyttäjän sen sivuston sisältämän tiedon tulkitsemisesta, eikä teoista, joihin käyttäjä päättää ryhtyä sivustolta saamansa tiedon seurauksena.
  D. Freemeteo ei vastaa mistään vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat palvelun keskeytyksistä, virheistä, virheellisyyksistä, korjauksista tai poistoista. Tämän lisäksi Freemeteo ei vastaa mistään toiminnallisista tai ei-toiminnallisista häiriöistä, toimenpiteiden tai tiedonsiirtojen viivästymisistä, tietoliikennelinjojen häiriöistä, Freemeteon sivustoon tai sille linkitettyyn sivustoon pääsyn jälkeen käyttäjälle välittyvistä tietokoneviruksista, varkauksista, hävittämisistä tai luvattomista pääsyistä, rekistereiden muuttamisista tai käytöistä perustuipa se sopimusrikkomukseen, oikeudenloukkauksista, huolimattomista menettelyistä tai mistään muista korvausvaatimuksista. Tähän vastuunrajoitukseen sisältyvät myös kaikki vahingot, jotka aiheutuvat Freemeteon tai sen sivustolle linkitetyn sivuston julkaiseman aineiston lataamisesta.
  E. Tätä vastuuvapauslauseketta sovelletaan kaikkiin tietoihin tai palveluihin, jotka tuotetaan tämän sivuston käyttäjälle joko Freemeteon sivustoon pääsyn kautta tai hänen henkilökohtaisesta pyynnöstään (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen sähköpostitse annettaviin henkilökohtaisiin sääennusteisiin ja -varoituksiin).

 4. Säävaroitukset sähköpostitse: Liittymällä Freemeteon tarjoamaan palveluun, joka antaa säävaroitukset sähköpostitse, käyttäjä hyväksyy, että palvelu alkaa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa. Tiedot, tuotteet ja palvelut toimitetaan “sellaisenaan” ja “kuten saatavana”, ja ne saatetaan toimittaa myös harvemmalla aikavälillä tai ajoittain keskeyttää. Freemeteo pidättää oikeuden milloin tahansa keskeyttää tai päättää käyttäjän palveluun liittymisen ilman erillistä ilmoitusta tai selitystä. Sähköpostitse annettavien säävaroitusten sisällön kaikki älyllisen omaisuuden oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, kuuluvat Freemeteolle. Täten kaikki oikeudet pidätetään.

 5. Laitteisto: On käyttäjän yksinomainen vastuu hankkia ja ylläpitää kaikki tähän sivustoon pääsemiseksi ja sen käyttämiseksi tarvittavat laitteet (esim. puhelinlinjat, tietokonelaitteisto jne.). Freemeteo pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa milloin tahansa tähän sivustoon pääsemiseksi ja sen käyttämiseksi tarvittavan laitteiston ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki kolmannen osapuolen maksut (esim. Internetin liittymämaksu jne.) tähän sivustoon pääsemiseksi ja sen käyttämiseksi kuuluvat käyttäjälle.

 6. Muiden sivustojen linkit: Freemeteo sisällyttää sivustolleen linkkejä muihin Internet-sivustoille. Freemeteo ei tarkkaile, eikä ole siinä asemassa, että voisi tarkkailla, muiden sivustojen saatavuutta, sisältöä, henkilötietojen tietoturvaa, mahdollisia tekijänoikeuslain rikkomisia tai sivustojen tuottamien tietojen ja palveluiden laatua tai määrää. Käyttäjän tulee kääntyä muiden sivustojen puoleen, jos hänellä näillä sivustoilla vierailun tai niiden käyttämisen aikana esiintyy jokin ongelma. Freemeteo ei millään tavoin tue eikä vastaa toisten sivustojen sisällöstä.

 7. Mainokset: Freemeteo julkaisee mainosaineistoa ja sisällyttää usein aineistoon linkin mainostajan kotisivulle. Freemeteo ei tarkkaile, eikä ole siinä asemassa, että voisi tarkkailla mainosten sisältöä, bannereita tai pop-up-mainoksia, henkilötietojen tietoturvaa tai mahdollista tekijänoikeuslain rikkomista. Käyttäjän tulee kääntyä suoraan mainostajien puoleen, jos hänellä näillä sivustoilla vierailun tai niiden käyttämisen aikana esiintyy jokin ongelma. Freemeteo ei millään tavoin tue eikä vastaa sivustolla julkaistavien mainosten tai mainostajan kotisivujen sisällöstä. Tämän lisäksi Freemeteo ei vastaa mistään käyttäjän yhteydenpidosta kolmannen osapuolen palvelun tuottajan kanssa, joka mainostaa Freemeteon sivuston tai sivustolle linkitetyn sivuston kautta, eikä mistään tästä yhteydenpidosta syntyvästä kaupallisesta sopimuksesta.

 8. Kolmannen osapuolen sisältö: Freemeteo saattaa julkaista sen käyttäjän lähettämiä tietoja, dataa, tekstejä ja grafiikkaa. Tämä joko yleisesti julkaistu tai yksityisesti lähetetty aineisto on omistajansa yksinomaisella vastuulla. Freemeteo ei vastaa mistään tässä aineistossa mahdollisesti esiintyvästä virheestä ja/tai puutteesta eikä mistään käyttäjälle tämän aineiston käyttämisestä aiheutuvasta vahingosta. Freemeteo ei vastaa ja käyttäjä hyväksyy olla julkaisematta aineistoa, joka on säädytöntä, mautonta, siveetöntä, loukkaavaa, halventavaa, herjaavaa, yksityisiä tai julkisia oikeuksia loukkaavaa, tekijänoikeuslakia rikkovaa tai muuten lainvastaista. Tämän lisäksi Freemeteo ei vastaa mistään sivuston käyttäjän julkaisemasta tai lähettämästä aineistosta, joka rohkaisee uskomaan, että kyseessä on rikos, aiheuttaa siviilioikeudellisen vastuun tai muuten rikkoo lakia. Sivuston käyttäjä ymmärtää ja tunnustaa Internetin kansainvälisen luonteen, ja siksi hän hyväksyy noudattavansa kunkin maan paikallisia, deontologisia sääntöjä.

 9. Tarkkailu: Freemeteolla on oikeus oman harkintansa mukaan kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa sivustoon lähetetyn tai siinä julkaistun aineiston. Freemeteolla on oikeus poistaa aineisto, jonka Freemeteo oman harkintansa mukaan katsoo olevan näiden sopimusehtojen vastainen tai muuten paheksuttava.

 10. Vahingonkorvaus: Käyttäjä sitoutuu puolustamaan ja suojaamaan Freemeteon omistajia, työntekijöitä, tytäryhtiöitä tai edustajia kaikkia mahdollisia vaateita ja kanteita vastaan ja korvaamaan kanteet, vaatimukset, vahingonkorvaukset, kustannukset, maksuvelvollisuudet, menetykset sekä kulut (mukaan lukien asianajopalkkiot), jotka aiheutuvat sivuston käyttämisestä.

 11. Tietosuoja: Tietyissä tapauksissa käyttäjää saatetaan pyytää antamaan henkilökohtaisia tietojaan hänen omaksi parhaakseen. Nämä tiedot tulevat Freemeteon käyttöön, eikä se ilmoita niitä kolmansille osapuolille. Lisätietoja näiden tietojen käytöstä ja käsittelystä löytyy kohdasta Yksityisyyden Suoja.

 12. Käyttöehtojen muuttaminen: Freemeteolla on oikeus milloin tahansa muuttaa ja muokata osittain tai kokonaan sivuston käyttöä koskevia ehtoja ilmoittaen tai ilmoittamatta siitä etukäteen. Käyttöehtojen muuttamisen tai muokkaamisen jälkeinen sivuston käyttö tarkoittaa, että käyttäjä on hyväksynyt kyseiset muutokset ja muokkaukset.

 13. Yleistä: Nämä käyttöehdot muodostavat osapuolten välisen Freemeteo-sivuston käyttöä koskevan koko sopimuksen ja korvaavat kaikki aiemmat tätä asiaa koskevat kirjalliset tai suulliset sopimukset. Kummankaan osapuolen vapautuminen jostain tässä mainitun sopimuksen rikkomuksesta tai laiminlyönnistä ei vapauta mistään aiemmasta tai myöhemmästä sopimuksen rikkomuksesta tai laiminlyönnistä. Käyttöehtojen eri kohtien otsikoita käytetään ainoastaan kätevyyden vuoksi, eivätkä ne vaikuta näiden Käyttöehtojen tulkintaan.

 14. Käyttöehtojen pätevyys: Jos jokin tämän Sopimuksen ehdoista tulee lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jollain lainkäyttöalueella, se ei vaikuta tämän Sopimuksen muiden ehtojen laillisuuteen, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen kyseisellä lainkäyttöalueella.

 15. Kieli: Tämän Sopimuksen kieli on englanti. Jos englanninkielisen tekstin ja sen käännöksen välillä esiintyy ristiriita, englanninkielinen versio katsotaan ensisijaiseksi.

 16. Noudatettava laki – Lainkäyttöalue: Nämä käyttöehdot on luotu ja niitä hallitaan sekä Kreikan että eurooppalain lainsäädännön mukaan, ja ne ovat Kreikan Ateenan oikeusistuimien yksinomaisen toimivallan alaisia.