Tietosuoja

Tietosuoja

 1. Johdanto: Tätä Yksityisyyden Suojaa sovelletaan Freemeteo-sivuston käyttäjän henkilökohtaiseen, tunnistettavaan tietoon, ja se koskee sivuston omistajan suorittamaa tiedon keräämisen, käsittelyn ja hallinnan ehtoja. Tämä Yksityisyyden Suoja ei koske Freemeteon käyttäjän ja jonkin muun sellaisen palvelun välistä yhteyttä, jota Freemeteo ei omista eikä tarkkaile. Freemeteo ei vastaa mistään vahingosta, jonka sivuston käyttäjä saattaa kärsiä oma-aloitteisen sivustolla vierailun tai sivuston käyttämisen jälkeen.

 2. Henkilötietojen Keruu ja Käyttö: Freemeteo kerää henkilökohtaisia, tunnistettavia tietoja kahdessa tapauksessa:
  A. Kun käyttäjä vierailee Freemeteo-sivustolla.
  B. Kun käyttäjä tilaa vähintään yhden Freemeteon tarjoaman palvelun.
  Tilauksen yhteydessä käyttäjältä saatetaan kysyä seuraavat tiedot: nimi, postiosoite, postinumero, puhelinnumero, faksinumero, kotimaa sekä sähköpostiosoite. Freemeteo käyttää näitä tietoja toimittaakseen tyydyttävästi käyttäjälle sivuston palveluja ja tiedottaakseen käyttäjää uusien palveluiden toimittamisesta.

 3. Henkilökohtaisten, Tunnistettavien Tietojen Korjaus ja/tai Poistaminen: Freemeteo myöntää käyttäjälle oikeuden poistaa, korjata tai päivittää henkilötietojaan sähköpostitse. Sen lisäksi Freemeteon käyttäjä voi keskeyttää tilapäisesti sivuston tilaamisen.

 4. Henkilökohtaisten, Tunnistettavien Tietojen Luovuttaminen: Freemeteo vakuuttaa, ettei se myy, vuokraa tai julkista millään tavoin käyttäjänsä henkilökohtaisia, tunnistettavia tietoja kolmannelle osapuolelle. Freemeteo luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle vain, jos käyttäjä ilmoittaa suostuvansa tietojensa luovuttamiseen tai jos tietojen luovuttaminen on välttämätöntä käyttäjän vaatimusten täyttämiseksi. Tämän lisäksi Freemeteo luovuttaa henkilökohtaisia, tunnistettavia tietoja lain sitä vaatiessa, tuomioistuimen haasteesta tai jos sivuston käyttäjä rikkoo tätä Freemeteon Yksityisyyden Suojaa ja/tai Käyttöehtoja.

 5. Evästeet: Freemeteo saattaa käyttää evästeitä tunnistaakseen käyttäjän hänen vieraillessaan sivustolla helpottaakseen käyttäjän sivustoon pääsyä. Evästeet ovat Freemeteon käyttäjän kovalevylle siirtämiä pieni, elektronisia tiedostoja. Käyttäjä voi valita hyväksyvänsä kaikki evästeet, haluavansa ilmoituksen evästeen asettamisesta tai torjua kaikki evästeet muuttamalla selaimensa asetuksia.

 6. IP-osoitteet: Käyttäjän IP-osoite saatetaan rekisteröidä. Sitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

 7. Alaikäisten Suoja: Freemeteo ei periaatteessa kerää alaikäisiltä mitään henkilökohtaisia, tunnistettavia tietoja. Tästä huolimatta Freemeteo ei pysty todistamaan käyttäjän oikeaa ikää. Tästä johtuen Freemeteo ei voi vastata alaikäisten sivustolla vierailuista tai sivuston tilaamisesta. Freemeteo poistaa alaikäiseltä saadun henkilökohtaisen, tunnistettavan tiedon heti, kun se kohtuudella on mahdollista tiedon vastaanottamista. Edellä mainitusta huolimatta Freemeteo suosittelee vahvasti holhoojille, että he valvovat lapsiaan ja heidän Internet-käyttöään.

 8. Henkilökohtaisten, Tunnistettavien Tietojen Suojaus: Freemeteo sitoutuu suojaamaan käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. Tästä johtuen Freemeteo on asentanut mekanismeja suojaamaan käyttäjän sivustolle luovuttamia henkilökohtaisia tietoja. Freemeteo ei voi kuitenkaan taata, ettei tätä tiedonvälitystä siepata tai ettei henkilökohtainen, tunnistettava tieto ole koskaan kolmansien osapuolien saatavissa lainvastaisesti.

 9. Käyttöehtojen Pätevyys: Jos jokin tämän Sopimuksen ehdoista tulee lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jollain lainkäyttöalueella, se ei vaikuta tämän Sopimuksen muiden ehtojen laillisuuteen, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen kyseisellä lainkäyttöalueella.

 10. Kieli: Tämän Sopimuksen kieli on englanti. Jos englanninkielisen tekstin ja sen käännöksen välillä esiintyy ristiriita, englanninkielinen versio katsotaan ensisijaiseksi.

 11. Käyttöehtojen Muuttaminen: Freemeteo pidättää oikeuden muuttaa tätä Yksityisyyden Suojaa ilmoitettuaan siitä ensin käyttäjälle. Tämän muutosilmoituksen vastaanottamista seuraavan sivuston millaisen tahansa käytön katsotaan tarkoittavan, että käyttäjä hyväksyy nämä muutokset. Käyttäjän ei tule käyttää Freemeteota, jos hän ei hyväksy tätä Yksityisyyden Suojaa.